Kompozicija in razvoj timov

Strateški pristop k oblikovanju in razvoju timov sloni na oceni potenciala za učinkovito kolektivno delovanje (predvidenih) članov tima.

Ocena potenciala za učinkovito delovanje upošteva informacije o psiholoških profilih posameznikov, z merjenjem in predvidevanjem njihove interakcije in medsebojnega dopolnjevanja pa ponuja poglobljeni nivo razumevanja njihove skupinske dinamike.

Informacije o interakcij med posamezniki služijo kot podlaga pri odločanju o kompoziciji timov, kot tudi pri usmerjanju in izboljšavi učinkovitosti obstoječih timov z ustreznimi intervencijami, ki bodo skladne s kulturo tima.

Ocenjevanje medsebojnega ujemanja članov na podlagi osebnostnih lastnosti, interesov in kariernih vrednot, kakor tudi na podlagi individualnih strategij soočanja s stresom in načinov delovanja v konfliktnih situacijah. Na podlagi teh informacij sklepamo o medsebojnem dopolnjevanju posameznikov, o potencialnih primanjkljajih na ravni tima ter potenciranih konfliktih med posameznimi člani tima.

Funkcionalnost bo predvidoma na voljo septembra 2019.

« Nazaj

100
Thousand employees tested. And counting...
922
Predefined professional profiles
24
Competencies
25
Assessments and questionnaires
Scroll to Top